Våga utforska det upptäcka och se det möjliga tillsammans!

Ingenting är så viktigt som att få ihop den yttre och den inre världen inom en organisation, speciellt i dagens kaotiska läge, där det kan kännas ännu svårare. Förändring kräver mod, drivkraft och insikt. Cecilia Sjöstrand med företaget I.AM.SJÖSTRAND hjälper organisationer att omvandlas genom sitt unika tillvägagångssätt. Målet är att tydliggöra det extraordinära och möjliggöra förändringar genom att frigöra en organisations sanna kraft. Endast på så sätt kan man befästa hinder och börja arbeta mot förändring. Att göra det omöjliga möjligt. 

Läs hela artikeln här

Svenska Dagbladet