Våga se och skapa en potentiell framtid när det är kaos

Att få ihop den yttre världen med den inre inom en organisation är något som är mycket svårt i dagens kaotiska läge. Förändring kräver mod, motivation, och insikt. Cecilia Sjöstrand med företaget

I.AM.SJÖSTRAND omvandlar organisationer genom sitt unika tillvägagångssätt. Målet är att tydliggöra det extraordinära till det märkbara och möjliga genom att frigöra en organisations sanna kraft och bemästra hinder som arbetar mot förändring. Att göra det omöjliga möjligt.

 

Läs hela artikeln här:

Våga se och skapa en potentiell framtid när det är kaos – Sydsvenskan