Förtroendefulla samarbeten

Förtroendefulla samarbeten har aldrig varit så viktiga som ju nu när vi öppnar upp efter en lockdown där människor igen kan ”connecta” på riktigt… Efterfrågan är stor men kunskapen väldigt liten.

Läs hela artikeln här:

Förtroendefulla samarbeten – PDF